Közzétételi lista


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján.

 1. Nyitva tartás rendje
 2. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 3. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 4. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program
 5. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
 7. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
 8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai
 9. A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata
 10. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma
 11. Speciális közzétételi lista létszám kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

 

 

1.  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

 Szorgalmi időszakban, munkanapokon:  hétfő - csütörtök:  7:30-16:00
   péntek:     7:30-13:30
 Nyári szünetben:   szerdai ügyelet:  7:30-14:00

- Eltérő nyitva tartásra az igazgató adhat utasítást, ill. engedélyt.
- Az iskolába csakis a Kazinczy utcai főbejáraton lehet belépni.


 

2. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

2019.08.30.

Tanévnyitó értekezlet

2019.09.02.

Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap

2019.09.05.

Vizsgalejelentés októberi szakmai vizsgára

2019.09.17., 24.

Szülői értekezletek

2019. szeptember

Bemeneti mérések 9. évfolyamon

2019.09.24.

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címátadó ünnepség

2019. október

Szakmai vizsgák

2019.10.02.

Police Cafe

2019.10.11.

Kérdések és válaszok a gyógypedagógiában--konferencia

2019.10.17.

Pályaválasztási kiállítás

2019. 10.14-18.

Európai szakképzési hét

2019.10.11.

Beiskolázási szülői értekezletek

2019.11.08.

Szalagavató

2019.11.20.

Pályaorientációs nap, nyílt nap

2019. december

Süti verseny, karácsonyi készülődés, teremdíszítő verseny

2020.01.05.

Keresztféléves oktatásban résztvevő tanulók utolsó napja

2020.01.24.

Első félév vége

2020.02. 05.,12.

Szülői értekezletek

2020. február

Szakmai vizsgák

2020.04.03.

Szakmák éjszakája

2020.04.30.

Ballagás

2020.05.06.

Szakmai és érettségi vizsgák

2020.05.27.

Kompetenciamérés a 10. évfolyamon

2020.06.15.

Utolsó tanítási nap

2020.06-07. hó

Összefüggő nyári gyakorlatok

 

 

3. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

TERVEZETT KÉPZÉSI FORMÁK, TAGOZATOK, SZAKMACSOPORTOK a 2020/2021. TANÉVRE

 

Technikum:

Feladat-ellátási hely kódja:

Tanul-mányi terület kódja:

Ágazat megnevezése:

Szakma megnevezése

Képzési forma:

Képzési idő

(év)

002

1014

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű mechatronikai technikus

nappali

5

002

1018

Turizmus-vendéglátás

Vendégtéri szaktechnikus

nappali

5

Felvételi követelmény: ---  Tanulmányi eredmény  (a 7.oszt. év végi és a 8.oszt. félévi eredményt vesszük figyelembe)

                                       ---  Szakmai egészségügyi alkalmasság

 

Szakképző iskola:

Feladat-ellátási hely kódja:

Tanul-mányi terület kódja:

Ágazat megnevezése:

Szakma megnevezése

Képzési forma:

Képzési idő

(év)

002

1131

Fa- és bútoripar

Asztalos

nappali

3

002

1132

Építőipar

Ács

nappali

3

002

1133

Építőipar

Burkoló

nappali

3

002

1134

Turizmus-vendéglátás

Cukrász

nappali

3

002

1135

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

nappali

3

002

1136

Gépészet

Épület- és szerkezetlakatos

nappali

3

002

1137

Építőipar

Festő, mázoló, tapétázó

nappali

3

002

1138

Gépészet

Hegesztő

nappali

3

002

1139

Specializált gép- és járműgyártás

Karosszérialakatos

nappali

3

002

1140

Építőipar

Kőműves

nappali

3

002

1141

Kreatív

Divatszabó

nappali

3

002

1142

Élelmiszeripar

Pék

nappali

3

002

1143

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

nappali

3

002

1144

Turizmus-vendéglátás

Pincér-vendégtéri szakember

nappali

3

002

1145

Turizmus-vendéglátás

Szakács

nappali

3

002

1146

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő

nappali

3

Felvételi követelmény: ---  Tanulmányi eredmény  (a 7.oszt. év végi és a 8.oszt. félévi eredményt vesszük figyelembe)

                                       ---  Szakmai egészségügyi alkalmasság

 

Szakiskola:

Feladat-ellátási hely kódja:

Tanul-mányi terület kódja:

Ágazat megnevezése:

Szakma megnevezése:

Képzési forma:

Képzési idő

(év)

002

1147

Kereskedelem

Bolti előkészítő st

nappali

1+2

002

1148

Fa- és bútoripar

Asztalosipari szerelő

nappali

1+2

 

Felvételi követelmény: ---  Tanulmányi eredmény 

                                       ---  Szakmai egészségügyi alkalmasság

A sajátos nevelési igényű tanulók közül a „többségi tantervtől eltérő, speciális tantervet igénylő”  tanulók kizárólag szakiskolai képzésben vehetnek részt.

 

Orientációs évfolyam:

Feladat-ellátási hely kódja:

Tanulmányi terület kódja:

 

Képzési forma:

Képzési idő

(év)

002

1149

 

nappali

1

 

 

Dobbantó program:

002

1150

 

nappali

1

Felvételi követelmény: ---  Sikeresen befejezett 6. évfolyam és 2021. augusztus 31-ig betöltött 16. életév.

                                     ---  Szakmai egészségügyi alkalmasság

 

 

 

 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2020. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2020. február 24.– márc.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2020. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2020. március 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2020. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2020. március 26. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.
2020. március 27. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2020. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2020. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2020. június 22. Beiratkozás a középfokú iskolába, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
 

 

4. Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, Pedagógiai program

- Szervezeti és működési szabályzat

- Házirend

- Pedagógiai program


 

5. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Technikum

Közlekedésgépész-Gépjármű mechatronikai technikus

Vendéglátóipar-Vendégtéri szaktechnikus

 

Szakképző iskola

Asztalos

28 fő

Karosszérialakatos

14 fő

Ács

12 fő

Kőműves

24 fő

Burkoló

16 fő

Divatszabó

12 fő

Cukrász

28 fő

Pék

12 fő

Kereskedelmi értékesítő

28 fő

Pék-cukrász

12 fő

Épület- és szerkezetlakatos

12 fő

Pincér-vendégtéri szakember

28 fő

Festő, mázoló, tapétázó

24 fő

Szakács

24 fő

Hegesztő

24 fő

Villanyszerelő

16 fő

 

Szakiskola

Bolti előkészítő st

12 fő

Szobafestő st

12 fő

 

Szakképzést előkészítő évfolyam

9/0

14 fő

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is. Nem volt.


 

6. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Tanulóviszonya igazolatlan hiányzás miatt kizárással megszűnt: 32 fő
Tanulóviszonya kimaradással megszűnt: 30 fő
Tanulóviszonya másik iskolába történt átvétellel megszűnt: 9 fő
Tanulóviszonya fegyelmi határozattal megszűnt: 1 fő


 

 7. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 • Sportfoglalkozás: futball edzés
 • Foglalkozások, szakkörök a GINOP.6.2.3 Pályázat keretében:
  • Tehetséggondozás a gépész szakmában
  • Tehetséggondozás az építőiparban
  • Játékos foglalkozások a vendéglátás szakmacsoportban
  • Háztartási ismeretek, varró szakkör.
  • 6.1.3-17-2018-0027 pályázat keretében Idegen nyelvi készségek fejlesztése

 

 8. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

     A tananyag feldolgozásának, az ismeretek gyarapításának, a készségek alakításának és a gyakorlásának a tanóra mellett másik fő színtere az otthoni munka, a házi feladat. A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, az ismeretek elsajátítása teljesíthető mértékben.

Az órára felkészülés jellege és gyakorisága:

 • Szóbeli felkészülés: óráról órára rendszeresen
 • Írásbeli felkészülés:
  • Házi feladat minden órán adható
  • Házi dolgozat időnként
  • Gyűjtőmunka néha
  • Kiselőadás néha

Az írásbeli házi feladat és a felszerelés hiányát óra elején történő jelentéssel és megfelelő indokkal lehet elfogadni.

 Szempontok, instrukciók:

 • A feladat megoldásának menetéhez adjunk segítséget.
 • Meghatározott időtartamra adjunk feladatokat, ezzel biztosítva a tanuló egyéni tempóban való felkészülését.
 • A házi feladat a tanóra anyagához illeszkedik.
 • A házi feladat mennyisége egy-egy tantárgy esetén nem lehet több, mint amit egy tanórán fel lehet dolgozni.
 • A házi feladat ellenőrzését a tanár minden esetben elvégzi.

 


 

9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsga

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból félévi vagy év végi osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha
- előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgy tanulmányi vizsgakövetelményeit; nem szerezte meg a helyi
  tantervben előírt osztályzatot;
- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott és tanév közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, a nevelőtestület döntése alapján
  osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás; az adott tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%át);
- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét
- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére kötelezték (például sportolók esetében testnevelés);
- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból az előírtnál rövidebb idő alatt
  tehet);
- más iskolából lépett át, és az előzőekben nem tanult tantárgyakból (például idegen nyelv) vizsga letételére kötelezték a tanórákon nem tanult
  tantárgyból, de az
  iskola helyi tantervében szereplő tantárgyból osztályozóvizsga letételére jelentkezett.

Az osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:
- Osztályozóvizsga évente két vizsgaidőszakban tehető, az aktuális tanév munkatervében megjelölt időpontban. Az igazgató ettől eltérő időpontot
  is kijelölhet. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap (postai úton, enapló vagy/és honlap).
- Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga.
- Három évfolyam anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni.
- Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi.
- Az igazgató, a vizsgázó külön kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
- Abból a tantárgyból, mely az iskola pedagógiai programjában nem szerepel, igazgatói engedéllyel más iskolában, vendégtanulói jogviszonyban
  lehet osztályozóvizsgát tenni. (A vendégtanulói jogviszonyt a fogadó intézmény igazgatója létesíti a tanulóval.) Ez esetben az
  osztályozóvizsgákra a fogadó intézmény vizsgaszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.
- Vendégtanulói jogviszonyban, iskolánkban vizsgázó tanuló vizsgáira e vizsgaszabályzat vonatkozik.
- Indokolt esetben a tanuló más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére. Erre az engedélyt az igazgató adja.
- Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.

Osztályozó vizsga a beszámoltató vizsga is.

 

 

10. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2019/2020. tanév

 Osztály Szakma               
Osztály Szakma             
  Osztály    Szakmai Fő 
                     
1/9/A. festő, mázoló tapétáz  9   2/10/A. festő,mázoló, tapétázó  8    3/11/A. asztalos  8
  kőműves 12     kőműves  5     festő, mázoló, tapétázó  4
                  kőműves  4
1/9/B. hegesztő 11    2/10/B. hegesztő  9        
  villanyszerelő 11     karosszérialakatos  4    3/11/B. hegesztő  7
                  karosszérialakatos  4
1/9/C. asztalos 11    2/10/C. asztalos  5        
  karosszérialakatos  8     gépi forgácsoló  7     3/11/C. villanyszerelő  5
          villanyszerelő  4     cukrász  9
1/9/D. cukrász 14             pék  5
  szakács 11    2/10/D. cukrász 10        
          szakács 10    3/11/D. pincér  9
1/9/E. pincér 10             női szabó  3
  eladó 20
   2/10/E.  pincér 15        
           eladó 10    3/11/E.  eladó 12
           női szabó  4      szakács  3

9/E/1.    élelmiszer-, vegyi áru eladó 7 fő; szobafestő 4 fő
SZH/2/H. faipari gépkezelő 3 fő

Szakközépiskola érettségire felkészítő szakasza: KK/12/1. 10 fő

Érettségire felkészítő felnőttoktatás
KK/13/1. 14 fő
KK/12/F_fo 20 fő

Felnőttoktatás-szakmai képzés
Ksz/11/vsz_fo szakács 17 fő
villanyszerelő 14 fő
1/12/TB_fo tehergépkocsi vezető 17 fő
2/14/C_fo autószerelő 6 fő
2/10/O_fo festő, mázoló, tapétázó 9 fő
Ksz/12/nch cukrász 4 fő
hegesztő 8 fő
női szabó 10 fő

 


 

 11. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

Kollégiumi csoportok száma: 2
I. csoport: 23 fő
II. csoport:23 fő

A szabadidős foglalkozások köre:

2019/20-as tanévben választható foglalkozások a Vári kollégiumában:

 • Szabadidős tevékenység: olvasó klub, zenei klub, számítástechnika
 • Sport tevékenységek: fiú, lány erőnléti edzőterem, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz
 • Játék tevékenység: sakk, társasjáték, asztalifoci
 • Művészeti tevékenység: rajz, éneklés, díszkészítés
 • Hobbi tevékenységek: sütés- főzés, angol nyelvi foglalkozás

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége: nincs

 

 

Vári Szabó SZKI admin@variszabo.hu