Up

Hídprogramok

A Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel.

A Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akik az általános iskola elvégzése után nem jutottak be középfokú iskolába (Köznevelési Hídprogram), illetve akiknek a tanulás korábban csak kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az általános iskolát (Szakképzési Hídprogram).

A Hídprogramok segítik őket abban, hogy bennmaradjanak vagy visszataláljanak az oktatás-képzés világába. A személyre szabott fejlesztő oktatás visszaadhatja önbecsülésüket, lehetővé teszi, hogy szakmát tanuljanak, megtalálják és megállják helyüket az életben. Megalapozhatják a szakképzésbe való bekapcsolódást, megszerezhetik a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákat.

A program célja, segíteni a tanulókat a képességeiknek megfelelő szintű eredményeik elérésében. Egyéni, differenciált fejlesztési programban vesznek részt, ezzel erősítve önbizalmukat, motivációjukat. A Hídprogramokban fejlesztő értékelés, vagy tanulást támogató értékelés alkalmazása történik.

A tanulás támogatására szolgáló fejlesztő értékelés központi gondolata az egyéni fejlődés támogatásában fejezhető ki leginkább. Elsődleges célja az adott tanuló továbblépésének a támogatása, a szakképzésben való részvételhez szükséges kompetenciák megszerzése.

A Hídprogramban történő nevelés-oktatás kiemelt célja - összhangban az Európai Unió stratégiai céljával -, hogy minél kevesebben legyenek, akiknek nincs befejezett alapfokú és középfokú végzettsége, azaz akik esélytelenül lépnek be a munkaerőpiacra.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
Vári Szabó SZKI admin@variszabo.hu