Javítóvizsga a Váriban 2018. augusztus 27-én

Javítóvizsga a Váriban 2018. augusztus 27-én

Javítóvizsga a Váriban 2018. augusztus 27-énKonzultáció: augusztus 23-án 9 órakor Iskolánkban 2018. augusztus 27-én kerülnek megrendezésre a javítóvizsgák. A pontos vizsgabeosztásról IDE...

Munkalehetőség a Váriban

Munkalehetőség a Váriban

A Kiskunhalasi Szakképzési CentrumVári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiumaaz alábbi munkakörökre keres munkaerőt: Matematika tanár (egyetemi végzettség) Természetismeret tanár...

Vári-díjak 2018.

Vári-díjak 2018.

Iskolánk ballagási ünnepségének keretén belül kerültek átadásra az idei Vári-díjak, amelyeket a kitüntetetteknek Szabó Edina igazgatónő nyújtott át. "Vári Szabó István Szakképző Iskoláért" díj:-...

Váris konferencia küldöttség Zomborban

Váris konferencia küldöttség Zomborban

Váris diákok és pedagógusok vehettek részt május 14-én Zomborban az IPA projekt Fiatalok Együtt elnevezésű nyitó konferenciáján. Az iskolai küldöttséghez Fülöp Róbert polgármester úr is...

Váris diákok Bécsben vehetnek részt szakmai gyakorlaton

Váris diákok Bécsben vehetnek részt szakmai gyakorlaton

Váris diákok Bécsben vehetnek részt szakmai gyakorlaton Iskolánk sikeresen pályázott az Erasmus+ szakképzési mobilitási programban, amelynek eredményeképpen 2019. júniusában 3 szakma diákjai...

Érettségi vizsgaidőpontok a Váriban - 2018

Érettségi vizsgaidőpontok a Váriban - 2018

  Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok - 2018  írásbeli érettségi vizsgák időpont  magyar nyelv és irodalom 2018. május 07., 08:00  matematika 2018. május 08.,...

Állami tanulóbiztosítás 2018,2019

Állami tanulóbiztosítás 2018,2019

Kedves Diákok, Szülők, Látogatók!   Fontos információ a 2018 és a 2019-es évre vonatkozó tanulóbiztosításokról:   A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két...

Rajzpályázat beadási határidő: 2018. március 28.

Rajzpályázat beadási határidő: 2018. március 28.

Kedves Általános Iskolai Diákok! A rajzpályázati alkotásaitok gondos kidolgozásához szeretnénk még egy kis időt nyújtani, ezért a beadás határidejét 2018. március 28-ig meghosszabbítjuk! A...

 • Javítóvizsga a Váriban 2018. augusztus 27-én

  Javítóvizsga a Váriban 2018. augusztus 27-én

 • Munkalehetőség a Váriban

  Munkalehetőség a Váriban

 • Ingyenes felnőttoktatás - szakma, vagy érettségi

  Ingyenes felnőttoktatás - szakma, vagy érettségi

 • Szakma érettségi után

  Szakma érettségi után

 • Vári-díjak 2018.

  Vári-díjak 2018.

 • Váris konferencia küldöttség Zomborban

  Váris konferencia küldöttség Zomborban

 • Váris diákok Bécsben vehetnek részt szakmai gyakorlaton

  Váris diákok Bécsben vehetnek részt szakmai gyakorlaton

 • Érettségi vizsgaidőpontok a Váriban - 2018

  Érettségi vizsgaidőpontok a Váriban - 2018

 • Állami tanulóbiztosítás 2018,2019

  Állami tanulóbiztosítás 2018,2019

 • Rajzpályázat beadási határidő: 2018. március 28.

  Rajzpályázat beadási határidő: 2018. március 28.

Névváltozás: Vári Szabó István portréja

A Bács-Kiskun megyei Közgyűlés 2008. augusztus 1-től a BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma elnevezését megváltoztatja a következőre:


BKMÖ Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma


Dr. Vári Szabó István kiskunhalasi jogász, polgármester történelmi, helytörténeti jelentősége:

Dr. Vári Szabó István (1827-1906) - Kiskunhalason született 1827. augusztus 16-án. Édesapja dr. Vári Szabó István seborvos, édesanyja Thorma Julianna. Iskoláit Kiskunhalason kezdte, majd Kecskeméten és Pozsonyban végezte a jogi egyetemet. Joggyakornokoskodott 1848. június 6-ig Pozsonyban és Pesten, majd a hadbírói pályára lépett. A hadnagyi tiszti rangot alighogy magkapta, kitört a szabadságharc. 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot végig harcolta, századosi rangban érte a fegyverletétel. Világos után besorozták osztrák közlegénynek. Hivatali pályáját 1852-ben kezdte meg Kiskunhalason. Volt városi aljegyző, árvaszéki jogtudós, megyei tiszti ügyész, közjegyző, városi törvényszéki elnök, főjegyző is. 1872. november 20-án polgármesternek választották meg, mely tisztséget 1891. január 19-ig töltötte be. 1893. július 17-én ismét beadta pályázatát a város polgármesteri állására. A város polgármestere lett 1893. július 23. és 1903. január 28. között. Vári Szabó István polgármester a közügyek terén szerzett érdemeiért 1900-ban megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. A református egyház főgondnoka volt 1901. február 13-tól 1905. október 15-ig. 1906. szeptember 25-én halt meg, sírja a régi református temetőben van. Dr. Vári Szabó István, mint ember, közéleti személyiség, szabadságharc századosa példamutató életet élt egész életében.

    Az 1848/49-as magyar szabadság idején Kossuth Lajos futára volt.

    Az 1868-ban alakult Kiskun Kerületi Honvédegylet (1848-as veterán honvédok érdekvédelmi szerve) kiskunhalasi szervezetének jegyzője és ügyvivője volt.

    Nagy Czirok László néprajzkutató anekdotagyűjtéseiből ismerjük jellemét, remek tekintélyt parancsoló termetét: „Aradon 1890-ben, az aradi vértanúk leleplezésekor, egy csanádi sváb megpillantván Vári halasi polgármester díszmagyarruhás fejedelmi alakját, így szólt a fiához: „Schau Francel, dort ist der König!” (Nézd Feri, ott a király!)”

    Erkölcsös, a kortársak szerint: puritán életet élő, takarékos ember volt. Példaképe sok halasi polgárnak.

    Máig ható szellemisége, politikai és katonai tevékenysége miatt városi és civil intézmények, szervezetek kezdeményezésére a csipkeházi szoborsétányon mellszobra lesz a közeljövőben. Kiskunhalason egy közterület van elnevezve róla.

    A város első polgármestereként Kiskunhalas történelmi személyisége. Alatta lett rendezett tanácsú a város (1872), és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéhez (1876) került.

    1848-as eszméken alapuló szervezetek kiskunhalasi vezetője, szervezője volt. Oktatás területén polgármesterként, a korszakra jellemző módon elősegítette az intézmények létrejöttét, és a város anyagi lehetőségeihez mérten támogatta azokat. A dualizmusban az ő idején a mai korszakra is jellemző városi iskolarendszer épült ki. Külön, kiemelten foglalkozott a szakoktatással, és az iparosság tanítatásával.

    Az 1887. január 2-án alakult iparos tanonciskola iskolaszékének elnöke lett, mellyel kifejezte mély gondviselését a város iparosságának, munkás rétegének oktatása iránt. Ő terjesztette elő 1883-ban, dr. Babó Mihállyal együtt, a képviselőtestület elé az iparostanonc iskola létrehozásának fontosságát és javaslatát! Így gyakorlatilag ő a mai Garbai Sándor Szakközépiskola alapítója.

    Az első külterületi iskolák (Tajó, Balota, Bodoglár, Eresztő, Füzes puszták) létrehozója.

    Felkarolta és támogatta a tehetséges fiatalokat (pl.: Thorma János festőművész). Polgármesteri tevékenysége és munkássága alatt egyértelműen kiteljesedett és fellendült a helyi kulturális élet, amelynek révén azok az intézmények, szervezetek és a későbbi közéletet is meghatározó szerveződések jöttek létre, melyek alapvetően meghatározták a város 19-20. századi arculatát.

    Az első színházként használható nagyterem megnyitása 1877-ben, a nagyvendéglő mellett.

    Az első helyi újság (Halasi Újság, 1882) és nyomda (Bittermann Andor 1881) megalapítása az ő idején történtek.

    1949-ig meghatározó kiskunhalasi egyesületek (kaszinók, jótékony egyletek, olvasókörök, szakegyesületek) illetve jogelődjeik létrejötte.

    Megteremtette azt a kulturális és ipari környezetet, amelyben Dékáni Árpád 1902-ben elindította világhódító útjára a Halasi Csipkét.

    A történelmi és kisegyházak egyházak intézményeivel is szorosan együttműködött. Gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi élet virágkora volt a működése alatt, ami által Kiskunhalas mezővárosból, modern agrártípusú településsé fejlődött. Ezzel együtt a növekvő számú munkás réteg számára munkát tudott adni.

    Rengeteg építkezés (közintézmények, bérházak, utak, járdák, utcák stb.) révén a kialakuló munkás rétegnek megélhetést adott. A város képének, utcahálózatának mai arculata gyakorlatilag az ő polgármestersége alatt alakult ki.

    A céhrendszer kapitalista átalakítása az ő idején valósult meg.

    A vasút, a távbeszélő- és a postahálózat kiépülése többek között az ő lobbi-tevékenységének köszönhetően valósult meg.

    Az ő elnökletével kezdte meg működését a Halasi Takarékpénztár 1873-ban.

    Magyarország egyik legnagyobb baromfi-, hal-, vad-, és gyümölcsexportőr vállalata, a Schneider Ignác és Utódai Cég az 1880-as években lett a régió kiemelkedő felvásárlója, ezzel munkát biztosítva sok száz halasinak és biztos piacot adva több ezer mezőgazdaságból élőnek.

Mivel ma csak egy utca van Dr. Vári Szabó Istvánról elnevezve, ezért javaslom, hogy Kiskunhalason intézmény örökítse meg nevét és személyét. Így a város lakossága megfelelően tiszteleghet a település egykori, tekintélyes polgára előtt, aki a mai fiatalságnak is megfelelő példaképe lehet!
Végső István történész

Megosztás

A legjobb tanárok

A Szilády Áron Társaság által alapított Pro Iuventute – az ifjúságért - pedagógiai díjat május 29-én adták át a Szilády Áron Református Gimnázium dísztermében. Az ünnepélyes keretek között megtartott rendezvényen a város tizenegy iskolája képviseltette magát, néhány tanárával, vezetőjével.


Bödecs Pál lelkész-főigazgató, a Társaság elnöke köszöntőjében megemlékezett a közelmúltban elhunyt Darányi Máriáról, aki a Szilády Társaság alapítójaként sokunk példaképe lehet. Éppúgy, mint Pápai Páriz Ferenc, a latin-magyar szótár megalkotója, vagy Karacs Teréz, a magyarnyelv és kultúra ápolója. Nekik a saját korukban, nekünk ma kell helytállnunk és megőrizni, ami a miénk. – példálózott a lelkész.

Az idén első alkalommal az óvónők is részesülhettek az elismerésben, őket  a kollégáik növendékek választották ki.

Idén 11-en kaptak Pro Iuventute kitüntetést. Palásti Károly, a Bibó István Gimnázium magyar-történelem szakos tanára már harmadik alkalommal részesült ilyen elismerésben, így ő kapta az Emlékdíjat.

Első alkalommal díjazták a legjobb tanárnak iskolájában Kindl Attilát (Garbai Sándor Szakképző Iskola), Nagy-Kálóziné Paska Andreát (Szilády Áron Gimnázium), Rozonics Pétert (Kertvárosi Általános Iskola), Munkácsi Zsuzsannát (Szűts József Általános Iskola), és Nagyné Kovács Hedviget, az Ökumenikus Óvoda vezetőjét. Ők bronzéremmel gazdagodtak.

Másodszor részesült az elismerésben a diákok szavazatai alapján, így ezüstérmet kapott: Taupertné dr. Janosütz Julianna (Garbai Sándor Szakközépiskola), Sós Erika (II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola), Tóth István (Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola), Kindl Éva (Felsővárosi Általános Iskola), Makai Imre (Szent József Katolikus Iskola).

Az elismeréseket a Társaság tagjai adták át a jutalmazottaknak. Dr. Gszelmann Ádám, nyugalmazott címzetes igazgató pohárköszöntőjében kiemelte a pedagógus hivatásról, a példaértékű személyiségek fontosságáról.

Megosztás

434 / 444 oldal

Hír naptár

Július 2018
H K Sze CS P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Friss híreink

Iskolaorvos

Iskolaorvos: Dr. Abonyi Katalin
Kiskunhalas, Hajnal u.5. 77/425-577

Védőnő: Dancs Eszter
70/3399469
e-mail: dancseszter@citromail.hu

Fogadóóra:

helye: kollégium épület, védőnői iroda
ideje: minden szerda 800-1200

 

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi felelős:

Elek Jánosné

vargaeditmagdolna@gmail.com

70/459 5490

Fogadó órái:

"A" hét szerda 10.00-12.00,
"B" hét szerda 14.00-16.00.

Fogadó óra helye: K/25 terem

Vári Szabó SZKI admin@variszabo.hu